top of page
Search
  • Writer's pictureecon_chu

【 全中文 暑期特訓班✔ 】

市面上冇全中文 經濟補習?😰 面對英文專業名詞 頭都痛埋?🤕 經濟科Jason Chu 為你呈獻 全中文 暑期特訓班✔ 唔使再中英夾雜 一聽就明曬 🙌🏻🙌🏻

.

【 課程內容 ✔】

全中文 暑期特訓班 C (中文授課)

逢星期六 上午11 點 至 12 點半 本地生產總值 (八堂)


全中文 暑期特訓班 D (中文授課)

逢星期二 下午 2 點半 至 4 點 總需求總供應 (八堂)

逢星期二 下午 4 點半 至 6 點 總需求總供應 (八堂)


.

【 二人同行 九折優惠✔】

填表時輸入Jason Chu Sir 舊生,二人報讀,一同九折🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♂️

*報名連結 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMxlkQhFzSRNcU_e3ueaszDqQTJ8CWBe-FIglKUIyRqznu9Q/viewform

*course application link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMxlkQhFzSRNcU_e3ueaszDqQTJ8CWBe-FIglKUIyRqznu9Q/viewform

.

🔥文憑試 最強 經濟科補習朱sir🔥

想暑假過後進步神速嘅你🌟🌟不可錯過🏖

·

📱whatsapp:9467 2465

🌏地址:灣仔道117 號得利商業中心2樓b 2 室

🏫教育局學校註冊編號 613797

.

YouTube : DSE ECON Chu Sir教學頻道

.

# 可能係世界上最好嘅香港中學文憑試全中文經濟補習班45 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page